dijous, 12 de desembre del 2013

21. UCAE: Acollir en Unitat Convencional d'Acció Educativa

A la nostra societat calen famílies acollidores, per poder donar un bon desenvolupament a infants i adolescents que d'una altra manera han de passar temps, més o menys llarg, en institucions.

Des de la Fundació on estem vinculats em comenten que especialment necessiten trobar famílies que vulguin-puguin acollir grups de germans o infants amb necessitats especials.

En aquest cas, un dels membres de la família acollidora ha de tenir experiència en el camp de la infància i adolescència, i aquesta persona rep un sou de titulat de grau mig a través de la Institució amb la qual es vinculi.

Apa, si algú està buscant feina com a educador/a, i té ganes de viure una experiència molt i molt especial, i fer un gran servei, informeu-vos!


Adjunto l'enllaç a la GUIA SOBRE ACOLLIMENT FAMILIAR que edita l'Institut Català de l'Acolliment de de l'Adopció, per facilitar més difusió i detalls. A la pàgina 44 hi trobareu el llistat de les Institucions Col·laboradores d'Integració Familiar (ICIF), que és a on us heu d'adreçar si voleu apropar-vos a aquesta realitat.